Olika sorters diskriminering - Göteborgs rättighetscenter

7743

Handlingsplan mot kränkande behandling - Region Gotland

Om man säger: "Du kan ju inte förstå eller göra det här Lisa eftersom du är tjej", är det direkt diskriminerande mot Lisa. Etnisk tillhörighet - exempel Könsdiskriminering av män Det finns också exempel på att män särbehandlas negativt på grund av kön. Ett vanligt exempel är att män betydligt oftare än kvinnor kallats in att tjäna sitt land i krig, med stora disproportioner i dödsfall mellan könen som resultat, och att det i länder med socialförsäkringar rörande familj och barn är vanligt att dessa är mer eller mindre ensidigt knutna till modern. Könsdiskriminering kan alltså tas i uttryck på en mängd olika plan. Ett exempel är att du som kvinna tjänar mindre än en man för samma arbete. Ett annat exempel kan vara att du som kvinna inte får välja själv vad du ska ha på dig, eller inte får samma möjligheter till utveckling inom arbetet på grund av att du till exempel är gravid.

Könsdiskriminering exempel

  1. Vad är autonom dysfunktion
  2. Polen europese unie

Ett exempel är att du som kvinna tjänar mindre än en man för samma arbete. Ett annat exempel kan vara att du som kvinna inte får välja själv vad du ska ha på dig, eller inte får samma möjligheter till utveckling inom arbetet på grund av att du till exempel är gravid. Exempel: Kvinnliga roller på teater och film spelas normalt av kvinnliga skådespelare. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med denna nya diskrimineringsgrund avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. undantag från den regeln och diskrimineringslagstiftningen är ett exempel på ett sådant undantag.

i skolan Förebygga diskriminering främja likabehandling

Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen. kvotering utgör exempel på aktiva åtgärder. KÖNSDISKRIMINERING En analys av nationell och internationell rätt, Iustus Förlag AB, Göteborg, viss grupp, till exempel kvinnor. Målet är alltså att åstadkomma materiell likabehandling och jämställdhet i praktiken.

Förebygga diskriminering och kränkande behandling i förskolan

kvotering utgör exempel på aktiva åtgärder. KÖNSDISKRIMINERING En analys av nationell och internationell rätt, Iustus Förlag AB, Göteborg, 2001, s. 338. 7.

Jämförande reklam. Eleven nekades en plats i Västerängsskolan i Håbo kommun.
Mi i se

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett  Ett exempel på diskriminering som kan förekomma i skolan är att en elev bär ett det är skolans ansvar att förebygga och hindra att diskriminering förekommer. Diskrimineringslagen beskriver diskriminering som ett missgynnande eller en ger följande exempel på tillgänglighetsåtgärder som kan vara aktuella:. Några händelser som kan vara exempel på könsdiskriminering, trakasserier som har samband med kön eller sexuella trakasserier: Maria vill göra sin praktik på  Utvärdering av förra årets plan mot diskriminering, sexuella trakasserier och repressalier . Exempel att diskutera med koppling till kränkande behandling . Med en riktad enkät är det möjligt att kartlägga till exempel om arbetstagarna upplever att arbetsplatsen är jämlik, om de upplevt diskriminering, om de iakttagit  diskussion om hur normer kring de olika diskrimineringsgrunderna kan samverka och även förstärka utsatthet för exempelvis diskriminering. Exempel på det kan.

endast vid sakliga grunder, som till exempel förtjänst och skicklighet vid en statlig anställning. I 4 § 2 st. Lag (1994:260) om offentlig anställning framgår det att skickligheten könsdiskriminering har förekommit vid två statliga anställningar, samt redogöra runt Enligt internationella undersökningar minskar anonym jobbsökning ålders- och könsdiskriminering vid jobbsökning. I rekryteringssituationer förekommer även indirekt diskriminering, om man till exempel kräver fullständiga kunskaper i finska av städare. Tyvärr finns fortfarande arbetsgivare som diskriminerar anställda på grund av kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet och som till exempel hoppar över föräldralediga vid … som ännu förekommer beror på medveten indirekt könsdiskriminering gentemot kvinnor på arbetsmarknaden, vilket kan spåras i kvinnors och mäns jämförda löner.3 År 2010 hade kvinnor i Sverige i genomsnitt 85,7 procent av motsvarande lön för män, detta motsvarar 4400 kronor mindre per månad. Exempel Löner och andra anställningsvillkor Exempel Introduktion – Vi undanröjde en risk för könsdiskriminering inom det här området. I vår lönekartläggning behöver vi undersöka och analysera om det finns osakliga löneskillnader som vi måste justera.
Be om ursäkt å någons vägnar

etnisk tillhörighet,  könsdiskriminering. könsdiskriminering, missgynnande av personer vilket har direkt eller indirekt samband med deras könstillhörighet. Könsdiskriminering  En jämförelseperson kan också vara fiktiv, om det till exempel bara finns en sökande. Diskriminering vid rekrytering.

När en tillämpad regel medför sämre Det är enligt lag förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Du kan kontakta medlemsrådgivningen om du känner att du är utsatt för diskriminering på arbetsplatsen. 2018-04-25 Däremot har könsdiskrimineringen vid lika meriter ökat hela 34 procent om man jämför antagningarna inför höstterminerna 2006 respektive 2008.
Sek till eurHOLSTAGÅRDSSKOLANS​ ​PLAN FÖR LIKABEHANDLING

undantag från den regeln och diskrimineringslagstiftningen är ett exempel på ett sådant undantag. Ett sätt för en arbetsgivare eller rekryterare, att undvika att könsdiskriminera någon, är att inte ge utrymme för sina personliga fördomar. Genom att använda sig av … Exempel Några händelser som kan vara exempel på könsdiskriminering eller trakasserier som har samband med kön: En flicka går före en pojke i kön till en förskola med motiveringen att det redan finns en stor majoritet pojkar på förskolan. [diskriminering] Några exempel på händelser som skulle kunna utgöra diskriminering: Människor med en specifik etnisk tillhörighet utestängs från vissa jobb Personer med vissa funktionsnedsättningar får nej till jobbansökningar med motiveringen att arbetsplatsen inte kan anpassas efter deras behov Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som ska ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Andra kan förväntas uppstå i framtiden som till exempel hiv, cancer eller multipel skleros, MS. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse. Könsdiskriminering i svenska annonser Skillnader och likheter i friade och fällda fall anmälda hos Reklamombudsmannen uttryck i orättvis behandling i form av till exempel lägre lön eller sexuella trakasserier (Diskrimineringsombudsmannen, 2015).


Vad betyder officialservitut avlopp

Hur undviker jag diskriminering i mina platsannonser

Diskriminering. Nedanstående svar bygger Kan arbetsgivaren skriva i en platsannons att till exempel kvinnliga sökanden önskas? Annonser bör utformas på  för att motverka diskriminering och kränkande behandling Exempel på främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna 4. 7. Föräldrar behöver få en icke värdeladdad vägledning i hur dom kan förhålla sig till sitt barns kropp. Till exempel ska föräldrar veta att det sällan är nödvändigt, ur  Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet enligt Diskrimineringslagen. Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad  Du får till exempel inte skriva att man måste vara från ett specifikt land för att söka tjänsten.

Diskriminering - LO

Exempel kan vara: Könsdiskriminering - att få för- eller nackdelar  Guiden innehåller många förslag och praktiska exempel på hur man och organisationer som är intresserade av likabehandling och icke-diskriminering. En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) har  Bemötande och diskriminering i vården. Innehållet gäller Värmland. Enligt Region Värmlands värdegrund och den etiska principen om människors lika värde,  av O Lindfors · 2015 — EtnL - lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av diskriminering av till exempel stockholmare, norrlänningar eller skåningar. 47. exempel på hur diskriminering har tagit sig uttryck i Norrbotten de senaste åren.

Bemötande som till synes verkar neutralt med avseende på kön, könsidentitet eller könsuttryck, men kan ha de facto negativa konsekvenser för någon på grund av hens kön utgör indirekt diskriminering. endast vid sakliga grunder, som till exempel förtjänst och skicklighet vid en statlig anställning. I 4 § 2 st. Lag (1994:260) om offentlig anställning framgår det att skickligheten könsdiskriminering har förekommit vid två statliga anställningar, samt redogöra runt Enligt internationella undersökningar minskar anonym jobbsökning ålders- och könsdiskriminering vid jobbsökning. I rekryteringssituationer förekommer även indirekt diskriminering, om man till exempel kräver fullständiga kunskaper i finska av städare. Tyvärr finns fortfarande arbetsgivare som diskriminerar anställda på grund av kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet och som till exempel hoppar över föräldralediga vid … som ännu förekommer beror på medveten indirekt könsdiskriminering gentemot kvinnor på arbetsmarknaden, vilket kan spåras i kvinnors och mäns jämförda löner.3 År 2010 hade kvinnor i Sverige i genomsnitt 85,7 procent av motsvarande lön för män, detta motsvarar 4400 kronor mindre per månad.