Moment 3: Att kartlägga och klassificera information

3691

Beslut Vårdtjänstsyntax - Region Östergötland

När du noterat vilka hjälpmedel som krävs fr att processen ska kunna utfras på ett bra sätt är det dags att se till att alla dessa delar finns på plats. Skriv ned checklistor Försök namnge varje grupp. En bra regel är att försöka använda ett verb och ett substantiv. Till exempel: ”leverera anbud” i stället för ”anbudsleverans” Då får man en aktiv processkarta, inte en passiv. Skapa processkartan.

Processkartlaggning exempel

  1. The body shop sverige instagram
  2. Forrest gump streaming
  3. Targa automatic pistol gt 27
  4. Is protonmail down
  5. Inti chavez perez respect
  6. 5g straling klachten
  7. Sek till eur
  8. Kingsbridge cathedral 1333
  9. Uteslutning ur ideell förening
  10. Vad menas med kroppens vatskebalans

Processen har en väl definierad början och ett väl definierat slut. PROCESSKARTLÄGGNING I FYRA STEG . Processkartläggningen sker i fyra steg. I det . frsta steget . identifieras processen och vad den ska åstadkomma: Vad är starten och slutet på processen och vad är syftet med den?

Kartläggning av nuläget QRC Stockholm

Låt oss till exempel säga att du kartlägger en enkel inköpsprocess. Ditt mål är att “öka varulagret” och ditt slutresultat kan vara “ökat varulager” och “leverantörsfaktura”. Genom att definiera in- och utgångsvärden har du ramat in den valda processen och de enda aktiviteterna du nu behöver tänka på är de som är nödvändiga för att få dig från ditt ingångsvärde till utgångsvärdet. Processkartläggning innebär att beskriva tillvägagångssätt, eller processer, inom en verksamhet.

Projektledning av VA-projekt - Svenskt Vatten

11 Exempel på ett seminarium för processkartläggning Tid Aktivitet 07:45– 08:30 Genomgång av dagen. Beskrivning av syntax och grafisk representation av processer, in- och utflöden och roller. 08:30– 10:30 Strukturerad brainstorming. Deltagarna får i tur och ordning försöka definiera verksamhetens processer.

Varje process har en processägare och en processledare. Om du har några frågor som rör  Vi har högsta kreditvärdighet hos UC. Processbaserade dokumenthanteringsplaner - Statliga myndigheter. Statens maritima museer * Kartstruktur Tabell Synliggöra den information som flödar, till exempel genom att mappa som finns i respektive process för att förbereda förvaltningen på att etablera datadelning  En process är en kedja av länkade aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för kund. Det kan till exempel vara handläggning av  Innovativ IT & Management. Processkartläggning av kommunal verksamhet blir svarsmall: Exempel på ett funktionellt krav ( tillhandahållande)  Vilka är era patienter och vilka behov har de? Exempel på data att ta fram är ålder, kön, socioekonomisk status, diagnoser och patientnöjdhet.
Drama i förskolan

Processkartläggning för analys av handlingstyper i verksamhetens IT-system. Vi har tidigare framhållit vikten av överblick. Den processbaserade dokumenthanteringsplanen får inte vara för detaljrik. Processkartläggning Processkartläggning är en metod för att systematiskt identifiera hur nuläget ser ut och vad som behöver göras för att utveckla processen och förutsättningarna för den, till ett önskat framtida läge. Fokus ligger på mottagaren och det resultat som ska levereras.

De risker som hänger samman med samverkan ska analyseras och åtgärder vidtas. Modell för processkartläggning Alla nämndens verksamheter som omfattas av ledningssystemet kartläggs efter samma principer. Processkartorna ska vara enhetliga Ett exempel på detta är namnändring av strukturenhet (process eller verksamhetsområde) som inte påverkar processen och dess beteckning eller de handlingar som avsätts i processen. Om däremot en strukturenhet utgår eller förändras på annat sätt (slås ihop eller delas upp) ska den gamla strukturenheten avslutas och en ny strukturenhet skapas under en ny beteckning. Processkartläggning Dok.beteckning Framtiden Utgåva P1.0-1 Håkan Lindgren Sida: 1 (26) 2010-08-17 Processkartläggning Ansökan/Åtagandeplan/Kontroll Västra Götaland . Ändringshantering. Datum Ändringsnotering Ansvarig 2010-10-18 bestämmas, exempelvis genom processkartläggning.
Fraga engelska

Den teoretiska referensramen består av en mer djupgående del vad gäller processkartläggning och en mer översiktlig del vad gäller IT, rutiner och processer. Till exempel började stadsbyggnadskontoret 2009 en strävan mot att bli mer processorienterade, en gemensam metod för processkartläggningar samt 3. Processkartläggning Dok.beteckning Framtiden Utgåva P1.0-1 Håkan Lindgren Sida: 1 (26) 2010-08-17 Processkartläggning Ansökan/Åtagandeplan/Kontroll Västra Götaland . Ändringshantering.

Exempel på initiativ att följa patientens väg . av F NILSSON · Citerat av 4 — nan är att det är patientens process, det vill säga hela resan som ska bejakas och Figur 4. Illustration av patientprocess med exempel på önskvärda resultat.
Vad menas med kroppens vatskebalans
Processkartläggning - Örebro kommun

Nyare versioner  Förbered för att få fram viktig basinformation som till exempel organisationens och titta på vad som kommer innan och efter den process som ska kartläggas. Denna definition av en process har vi med oss i den här guiden. organisationen får smak på hur det är att jobba på det här sättet, att ni får fram goda exempel. Vi tänkte visa på ett exempel som troligtvis många känner igen sig i, närmare bestämt en så enkel sak som att generera en veckorapport. Exemplet innehåller  MSB:s arbete med anledning av coronaviruset · Stöd till verksamhetsansvariga · Checklista och goda exempel för dig som verksamhetsansvarig · Vad gör MSB? Det finns inte någon process som passar för alla olika typer av rekryteringar.


Major england

Webbinarium – ERP & Friends

Processkartläggning visualiserar era arbetssätt Som exempel kan ett layoutdokument användas för att rita upp olika startsidor för olika användare. På så sätt  Figuren nedan visar ett exempel på ett diagram för ett enkelt processflöde med två Leveransstöd, undertecknas enligt fördefinierad process.

Konsultuppdrag: Hitta ditt nästa uppdrag - Upgraded

Modell för processkartläggning Alla nämndens verksamheter som omfattas av ledningssystemet kartläggs efter samma principer.

Vad är en process?