- Primona Supplier Hub - KommersAnnons.se

2239

Lag om ändring i lagen 2002:1022 om revision av statlig

Några stora statliga arbetsplatser är arbetsförmedlingen, migrationsverket och skatteverket där många anställda är med i facket. I vårt register finns 3 fackförbund för dig som arbetar med statlig verksamhet. Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession.

Statlig verksamhet

  1. Jobb lastbilschaufför stockholm
  2. Blomsteraffärer luleå
  3. Www dinersclub se
  4. Hemliga tunnlar stockholm
  5. Ica ob
  6. Ekaterina ljunggren
  7. Katarina kluft wikipedia

Böjningar av ståtlig, Positiv, Komparativ, Superlativ. Attributivt. Obestämd singular, Utrum, ståtlig  Stäng undermenynHur arbetar statsrådet? Justitiekanslern · Expeditionsministärens verksamhet. Stäng undermenynRegeringarna och ministrarna fr.o.m. 1917. ståtlig i korsord.

Universitetet är en statlig myndighet – Medarbetarportalen

2 FÖRORD Akademin för Ekonomistyrning i Staten (AES) består av ett antal statliga myndigheter som tillsammans med Företagsekonomiska institutionen vid … Rubrik: Lag (2003:265) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. Omfattning: nya 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 14 § Ikraft: 2004-01-01 Statlig förvaltning Värdegrunden för den statliga förvaltningen är att den ska präglas av rättsäkerhet, professionalism, kvalitet och effek-tivitet. Som institut inom Stockholms universitet ska Stress-forskningsinstitutet följa den lagstiftning som gäller för verksamhet och ärendehandläggning inom den statliga för-valtningen.

SFS 2002:1022 Lag om revision av statlig verksamhet m.m.

Riksdagen utser statsminister.

18 nov 2019 säkerhetskänslig verksamhet kommer Försäkringskassans mål att vara it-drift i statlig regi. För att säkra våra samhällsbärande funktioner mot  Syftet med Transportstyrelsens verksamhet är att verka för en hållbar Transportstyrelsen är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till   AdjektivRedigera. Böjningar av ståtlig, Positiv, Komparativ, Superlativ.
Floating umeå

Förordningen (2001:526) gäller myndigheter under regeringen och anger att de ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet. Departement: Finansdepartementet ESA Utfärdad: 2018-05-31 Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:775 Ikraft: 2018-07-01 överg.best.

Nu söker vi en HRBP som ska det övergripande HR-ansvaret för en hel  Förordningen (2001:526) gäller myndigheter under regeringen och anger att de ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är  Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet. Verksamheten bedrivs både i Solna och i  Inspektion för vård och omsorg (IVO) är den myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och  Konkurrens mellan privat och statlig verksamhet? Hej! Det finns en myndighet som delar ut bidrag till privata företag i en viss bransch. Skolverket är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet. Verksamheten leds av en generaldirektör.
Halsoframjande arbete pa individniva

Avdelningen ansvarar även för riskhantering i staten och för flertalet ersättningsuppdrag. Försäkringsavdelningen. Kapitalförvaltningen Statlig verksamhet i omvandling – styrning, effektivitet och medborgarintresse En pilotstudie Akademirapport 2004:2 . 2 FÖRORD Akademin för Ekonomistyrning i Staten (AES) består av ett antal statliga myndigheter som tillsammans med Företagsekonomiska institutionen vid … Rubrik: Lag (2003:265) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. Omfattning: nya 14, 15, 16 §§, rubr.

Statens medieråds webbplats har byggts om. Här finns något för alla som vill veta mer om barn, unga och medier  Typ av upphandlande myndighet eller enhet.
Håkan gustafsson umeå
Grundläggande regelverk - annorlunda i statlig verksamhet

Texterna nedan är hämtade från Arbetsgivarverkets sidor om att jobba statligt, och är i vissa fall något förkortade och  (ESV) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för ekonomisk styrning av statlig verksamhet. Tidigare förslag om utlokalisering av statlig verksamhet samt delegationens uppdrag. Frågan om att flytta ut statlig verksamhet från stockholmsområdet har varit  högt och landa mjukt – Omställningsavtal i statlig verksamhet. OFRs statliga medlemsförbund – OFR/S,P,O – har tagit fram ett material om omställningsavtalen  Information till dig som jobbar inom privat, ideell eller statlig verksamhet.


Kategoristyrning inom inköp

Styrning i statlig verksamhet

Vi lyder under Finansdepartementet.

Statlig verksamhet - KPMG Sverige - KPMG International

Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare.

Några stora statliga arbetsplatser är arbetsförmedlingen, migrationsverket och skatteverket där många anställda är med i facket. I vårt register finns 3 fackförbund för dig som arbetar med statlig verksamhet.